By   2 listopada 2016

Jednym z kluczowych czynników decydujących zarówno o kosztach pracy, jak i wysokości wynagrodzeń netto są składki ZUS. Stanowią one niemałe obciążenie dla pracodawcy i dla pracownika. W jaki sposób są one wyliczane?

Składki na ubezpieczenie społeczne – czyli jakie?

Składki na ubezpieczenie społeczne dzielą się na rentowe, emerytalne, wypadkowe oraz chorobowe. Ich kwoty są różne w zależności od podstawy wymiaru, aczkolwiek przy składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawa wymiaru nie może być większa niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wspomniane składki są wyrażane w formie stóp procentowych:

  • 19,52 proc. podstawy wymiaru przy składkach na ubezpieczenie emerytalne,
  • 8 proc. podstawy wymiaru przy składkach na ubezpieczenie rentowe,
  • 2,45 proc. podstawy wymiaru przy składkach na ubezpieczenie chorobowe,
  • od 0,67 proc. do 3,86 proc. podstawy wymiaru przy składnikach na ubezpieczenie wypadkowe.

Przykładowe wyliczenie

Jak to przekłada się na konkretne kwoty? Poniżej jest to zaprezentowane na przykładzie osoby, która pracuje jako copywriter na etacie i otrzymuje minimalne wynagrodzenie – w 2016 r. wynosi ono 1850 zł brutto. Ta kwota jest w tym konkretnym przykładzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Należy przy tym założyć, iż pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł, zaś pracodawca:

  • zaliczkę na PIT pomniejsza  o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – czyli o 46,33 zł,
  • korzysta ze stopy procentowej składki wypadkowej na poziomie 1,8 proc.

Pracodawca oblicza:

  • składkę na ubezpieczenie emerytalne – obciąża ona pracodawcę i pracownika w jednakowej części, tj. 9,76 proc., więc każdy z nich wykłada na ten cel po 180,56 zł,
  • składkę na ubezpieczenie rentowe:

– 1,5 proc. płaci pracownik – 27,75 zł,

– 6,5 proc. płaci pracodawca – 120,25 zł,

  • składkę na ubezpieczenie chorobowe – pokrywa ją tylko pracownik, jest to 45,33 zł,
  • składkę na ubezpieczenie wypadkowe – pokrywa ją tylko pracodawca, jest to 33,30 zł.