Bardzo wiele osób zatrudnionych na umowę o pracę decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie jednoosobowej firmy i jednoczesna praca na etacie jest popularnym obecnie rozwiązaniem.

Tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne

Takie połączenie pozwala przede wszystkim przekonać się, na ile dochodowy może się okazać własny interes. Ryzyko jest mniejsze, ponieważ etat jest gwarancją stałego źródła dochodu. Poza tym w znaczący sposób można zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenie społeczne. W chwili obecnej osoba prowadząca jedynie działalność gospodarczą odprowadza na poczet składek na ubezpieczenie społeczne 1042,46 zł miesięcznie (431,18 zł przy preferencyjnym ZUS-ie). Tymczasem, pracując na etacie i prowadząc działalność, trzeba odprowadzać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne – wynosi ona aktualnie 270,40 zł.

Odliczanie składki zdrowotnej od podatku dochodowego

Nie zawsze działalność prowadzona przez osobę zatrudnioną na etacie przynosi duże zyski. Jeśli niski podatek dochodowy uiszczany z tego tytułu jest tak niski, że nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej, wówczas składka zdrowotna może zostać odliczona od podatku dochodowego wynikającego z umowy o pracę. Składki trzeba koniecznie ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. Odliczeniu podlegają tylko faktycznie zapłacone składki.